آرش کمانگیر 🔊

آرش کمانگیر یکی از شخصیت‌های اسطوره‌ای ایران است. 🔊 او یکی از قهرمان‌های قدیمی ایران می‌باشد. 🔊

سال‌ها قبل دشمنان ایران با سپاه بزرگی به ایران حمله کردند. 🔊 آن‌ها پایتخت ایران را محاصره کردند. 🔊 دشمنان گفتند: «مرز جدید ایران و ما، مسافت پرواز یک تیر است؛ 🔊 یعنی یکی از ایرانیان تیری را با کمان می‌اندازد، بعد، این تیر هر جایی که پایین آمد، مرز کشور ما و ایران می‌باشد🔊

همه‌ی مردم ایران ناراحت بودند. 🔊 آن‌ها می‌دانستند با قبول این شرط ایران نابود می‌شود؛ 🔊 با جنگیدن هم سپاه ایران شکست می‌خورد. 🔊 زیرا سربازهای ایرانی خیلی کم بودند. 🔊 در این بین یکی از قهرمانان پیر ایران به نام «آرش» با صدای بلند گفت: 🔊 «من تیر را با کمان می‌اندازم و مطمئن هستم که این تیر مسافت خیلی زیادی را پرواز می‌کند و کشور ایران مثل قبل بزرگ و قوی می‌ماند🔊 همه‌ی مردم تعجب کردند و از او پرسیدند: 🔊 «اما پرواز طولانی تیر چگونه ممکن است؟» 🔊 آرش گفت: «خداوند از کشور و مردم ایران مراقبت می‌کند. خداوند به ما کمک می‌کند🔊 همه‌ی مردم پیشنهاد آرش را قبول کردند. 🔊 دشمنان خیلی خوش‌حال شدند؛ 🔊 زیرا مطمئن بودند که تیر مسافت کمی را پرواز می‌کند و کشور ایران خیلی کوچک و ضعیف می‌شود. 🔊

فردای آن روز آرش به بالای کوه البرز رفت. 🔊 او ابتدا با خداوند مهربان مناجات کرد و از او برای پرواز طولانی تیر کمک خواست؛ 🔊 سپس آرش با قدرت تمام تیر را از کمانش به سمت شرق ایران انداخت. 🔊

تیر با سرعت بسیار زیاد در آسمان پرواز کرد. 🔊 سپاه دشمن از سرعت تیر خیلی تعجب کرد. 🔊 به امر خدا آن تیر یک روز و نیم پرواز کرد و بعد در کنار رودی پایین آمد. 🔊 آن‌جا مرز جدید ایران و دشمنان بود. 🔊 اما مرز جدید ایران را خیلی بزرگ و قوی کرد. 🔊

همه‌ی مردم خیلی خوش‌حال و شادمان شدند؛ 🔊 آن‌ها برای تشکر از آرش به سمت کوه البرز رفتند؛ 🔊 اما آرش در بالای کوه نبود و فقط کمانش بود. 🔊 آن‌ها فهمیدند که آرش برای حفظ وطنش جسم و جانش را در آن تیر گذاشت و آن را انداخت. 🔊 جسم آرش نبود و نیست؛ 🔊 اما یاد و خاطره‌ی آرش همیشه برای ایرانیان زنده است. 🔊