1943

הלשון השוֶדית / נתן אלתרמן (1943) 🔊

Frequency index

Alphabetical index